Title Image

Kursy

Kursy

Rodzaj kursu Cena
Płetwonurek młodzieżowy – PM 600-800 zł
Stopień podstawowy – P1* 1500 zł
Stopień średniozaawansowany – P2** 1700 zł
Stopień zaawansowany – P3*** 1900 zł
Płetwonurek nocny – PNO 500 zł
Pakiet promocyjny – P1* + PNO 1700 zł
Płetwonurek nawigator – PNA 500 zł
Płetwonurek eksplorator – PE 900 zł
Płetwonurek w skafandrze suchym – PSS 500 zł
Płetwonurek podlodowy – PPL 500 zł
Płetwonurek w zestawie butlowym – PZB 500 zł
Płetwonurek poszukiwacz-wydobywca – PPW 500 zł
Płetwonurek wrakowo-morski – PWM 900 zł + rejs
Płetwonurek w konfiguracji bocznej – PKB 700 zł
Płetwonurek nitroksowy – PN1 500 zł
Zaawansowany płetwonurek nitroksowy – PN2 1200 zł
Płetwonurek głębokiego nurkowania powietrznego – PGP 1200 zł
Warsztaty SPELEOnurkowania 1000 zł
Kurs płetwonurka jaskiniowego PJ1 KDP-CMAS 1500 zł
Warsztaty SPELEOnurkowania+ PJ1KDP-CMAS 2000 zł