Title Image

Kursy

Kursy

Rodzaj kursu Cena
Płetwonurek młodzieżowy – PM 600-800 zł
Stopień podstawowy – P1* 2000 zł
Stopień średniozaawansowany – P2** 2200 zł
Stopień zaawansowany – P3*** 2400 zł
Płetwonurek nocny – PNO 800 zł
Pakiet promocyjny – P1* + PNO 2500 zł
Płetwonurek nawigator – PNA 800 zł
Płetwonurek eksplorator – PE 1200 zł
Płetwonurek w skafandrze suchym – PSS 800 zł
Płetwonurek podlodowy – PPL 1100 zł
Płetwonurek w zestawie butlowym – PZB 800 zł
Płetwonurek poszukiwacz-wydobywca – PPW 800 zł
Płetwonurek wrakowo-morski – PWM 1500 zł + rejs
Płetwonurek w konfiguracji bocznej – PKB 1000 zł
Płetwonurek nitroksowy – PN1 800 zł
Zaawansowany płetwonurek nitroksowy – PN2 1500 zł
Płetwonurek głębokiego nurkowania powietrznego – PGP 1800 zł
Warsztaty SPELEOnurkowania 1000 zł
Kurs płetwonurka jaskiniowego PJ1 KDP-CMAS 1500 zł
Warsztaty SPELEOnurkowania+ PJ1KDP-CMAS 2000 zł