Wyjazd nad jezioro Białe i Wigry 11-13.06

Wyjazd nad jezioro Białe i Wigry 11-13.06

Wydarzenie w którym uczestniczymy w dniach 11 -13.06. jest  organizowane przez Katedrę Geografii Społeczno-Ekonomicznej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i Naukowe Koło Badań Podwodnych Hydronautic. Badania w WPN dotyczą oceny estetyczno-widokowej krajobrazów podwodnych wybranych jezior parku. Inwentaryzacje prowadzone będą w jeziorach Staw, Białe (będące rezerwatem przyrody) i Wigry. Jest  to kontynuacja badań rozpoczętych w latach poprzednich i pomagamy przy jego realizacji